Onze klanten

In de afgelopen jaren heeft Maarten & Partners veel teams, afdelingen en organisaties geholpen om beter samen te werken, creatiever te denken en meer te bereiken. We laten u graag een aantal voorbeelden zien. Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op, we maken graag een afspraak.

Rijksmuseum

Van zeven experts naar één team

Het team van Taco Dibbits (Directeur Rijksmuseum) bestaat uit zeven sterke persoonlijkheden. Om de dynamiek in het team te veranderen, volgden zij een training die hen opnieuw naar zichzelf deed kijken. Taco: “Dankzij slimme, confronterende oefeningen hebben we inzicht gekregen in ons team. We hebben geleerd om op een nieuwe, frisse manier naar onszelf en het team te kijken. De inzichten die daaruit ontstonden, hebben we vertaald naar concrete en toepasbare hulpmiddelen.” De overleggen van Taco’s team zijn nu korter, prettiger en effectiever.

Karin Schagen

Professionele acquisitie

Karin Schagen schakelde ons bureau in omdat zij meer omzet wilde behalen met haar eigen bedrijf. Ze besefte dat ze zaken als offertes schrijven en het benaderen van klanten professioneler moest aanpakken. Karin: “Het enthousiasme, de oplossingsgerichtheid en de positieve instelling van Maarten werkten aanstekelijk. Zijn ervaring op marketing- en verkoopgebied gaf mij het zetje dat ik nodig had om in beweging te komen en meer te durven. Nu haal ik meer concrete opdrachten uit bestaande contacten.”

Medicamus

Creatief trainen

De Medicamus Academie organiseert nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere medische professionals. Maarten & Partners verzorgde bij Medicamus verschillende workshops creatief trainen voor verschillende groepen huisartsen en specialisten die nascholing geven aan collega’s. Mariëlle Bothof hierover: “Zo kan het ook… Meer bereiken met meer plezier!”

UMC Utrecht

Slimmer onderhandelen

UMC Utrecht wilde graag effectiever onderhandelen. Astrid Roskes van UMC Utrecht hierover: “Onze gesprekstechnieken in onderhandelen zijn is veel beter geworden. We gaan slimmer om met onderhandelingen. We schakelen slimmer en beter tussen niveaus. We verdoen minder tijd. De trainer was helder, creëert vertrouwen, voelt de groep goed aan en gaat integer op om met individuele grenzen. Enthousiast en prikkelend.”

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Team Leefbaarheid van de gemeente Almere is de link tussen de burgers en het stadhuis. Door reorganisaties werden zij niet meer zo goed gevonden door de eigen organisatie. Wij werden ingeschakeld om dit om te buigen. We hebben gebrainstormd over het probleem en de oplossing door middel van creatief denken. Ook werkten we aan teamontwikkeling om duidelijk te krijgen wie zij als team waren en waar ze goed in waren. We pasten interviewtechnieken toe zodat Team Leefbaarheid de informatie kon krijgen die ze nodig hadden. Het resultaat: er is veel energie los gekomen, er heeft een omwenteling plaatsgevonden en er zijn concrete oplossingen voor de bestaande problemen gevonden. In de toekomst verzorgen wij trainingen op gedragsniveau over hoe zij zich als gesprekspartner kunnen opstellen.

NFIA

Effectiever onderhandelen

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) fungeert sinds 1978 als een one-stop-shop voor meer dan 4.000 bedrijven die zich in Nederland wilde vestigen. Maarten & Partners leerde de medewerkers van het NFIA beter te onderhandelen. “Maarten kreeg de groep goed mee en voelde aan wanneer er een tandje bij kon. Hij is enthousiast en prikkelend, en gaat voorzichtig om met individuele grenzen. Dankzij de oefening in gesprekstechnieken onderhandelen we nu veel beter en gaan daar slimmer mee om. Ook verdoen we minder tijd omdat we sneller schakelen tussen niveaus.”

KLM Cityhopper

Leren van fouten

Voor KLM Cityhopper organiseerden we een interviewtraining voor medewerkers die risico- en incidentenonderzoek doen. Deze training maakt deel uit van een bredere opleiding die baanbrekend is voor de luchtvaart. Centraal staat dat we niet op zoek gaan naar schuldigen, leren van gemaakte fouten en incidenten is veel belangrijker. We verzorgden een tweedaagse train de trainer voor risico- en incidentonderzoekers. Cees Jan Meeuwis van KLM Cityhopper zei hierover: “De beste training die ik ooit heb gehad.”

ING

Coaching en feedback

Voor ING verzorgden we een tweedaagse Engelstalige training coachen en feedback geven. Een van de cursisten gaf ons de volgende feedback: “De training die Maarten gaf was leuk, inzichtelijk en zeer nuttig voor mijn dagelijkse praktijk. Wat ik leuk vond, is dat Maarten gemakkelijk theorieën invoegt die richtlijnen voor cases bieden. Maarten stuurt de training naar een situatie waarin iedereen leert en elkaar helpt. Ik heb erg genoten van deze training.”.

Tergooi Ziekenhuizen

Betere zichtbaarheid

Bij Tergooi Ziekenhuizen speelde de behoefte om een afdeling interne adviseurs op de kaart te zetten. Maarten & Partners hanteerde hier een mix van interventies voor. Met succes, aldus een van de deelnemers: “Door een goede mix van training, coaching en praktische projecten is dit werkelijk goed van de grond gekomen. De afdeling wordt gezien!”

Academisch ziekenhuis

Academisch ziekenhuis

Twee personen deden veiligheidsonderzoek en incidentenonderzoek met een academisch ziekenhuis. Bij deze onderhandelingen voor een meerjarig contract kwamen zij in een lastig krachtenveld terecht. Zij kwamen met de vraag om hulp om een weg te vinden in dit netwerk van krachten. Daarom begeleiden wij hen bij de beïnvloeding en het stakeholder management. Elke twee weken hadden we een online sessie waarin we casus behandelden. We bereidden de onderhandelingen voor, reflecteerden op de eerste onderhandelingen, brachten de onderlinge verhoudingen in kaart, bespraken een efficiënte aanpak en reflecteerden daar weer op. Uiteindelijk antwoordden we de vraag: hoe gaan we ervoor zorgen dat alle betrokkenen optimaal ingezet kunnen worden? Het leuke aan dit project was dat er direct effect merkbaar was op de onderhandelingen en het contract.

volg de blogs van: