Parkeren onder de duinen

Mooi gaat vaak ten koste van veilig. Denk aan hekken langs een spoorlijn. Of aan een helm op je hoofd tijdens het fietsen. Daarom is het dubbel leuk, als het hand in hand gaat: Mooier en veiliger. Maar in Nederland Waterland gaan we verder.

1 oplossing voor 3 problemen 

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld, waar de waterkering in Katwijk niet aan voldeed. Er ontstonden grote risico’s als gevolg van de zeespiegelstijging. Daarom moest de kust bij Katwijk versterkt worden. Maar een hoge dijk voor het dorp…. Daar zaten de bewoners niet op te wachten. Tegelijkertijd was de parkeerdruk en menselijke drukte in Katwijk tijdens zomerse dagen zeer hoog. In Katwijk zijn al deze problemen met een unieke innovatie opgelost. De Dijk-in-Duin met parkeergarage-oplossing biedt veiligheid en parkeerruimte en de ruimtelijke kwaliteit is verbeterd, zonder dat er huizen zijn verwijderd.

Waar zit hier de knik?

Er moest een sterkere zeewering komen. Hier is de creatieve techniek van de vooronderstellingen loslaten. Daarbij worden onwenselijke aannames uitgeschakeld of omgebogen. 

Dus: kustverdediging moet er komen en daarvoor moeten de duinen worden verhoogd. Dat is nu eenmaal zo. Maar…. wat kunnen we doen als we de duinen niet gaan verhogen?

En tegelijkertijd: we hebben meer parkeerruimte nodig en het centrum is vol. Voor dat laatste zijn al meer oplossingen bedacht: het parkeertransferium buiten het centrum, een pendeldienst naar het strand, parkeren onder gebouwen. Stuk voor stuk oplossingen waar we vandaag de dag niet meer van opkijken. Maar hier werd het omgedraaid:

  • wat als we toch bij het strand willen parkeren?
  • Wat als we onder de duinen gaan parkeren?
  • Wat als we de parkeergarage gebruiken als 500 meter lange dijk onder de duinen?

Een prachtig voorbeeld van knikdenken: En al die drukte dan en gebouwen die voor een sterkere zeewering moeten wijken?  Wat als we de duinen breder maken en de gebouwen laten staan?

En zo ontstond een hoog innovatieve oplossing waarbij de makers aannames loslieten en één oplossing bedachten waarmee verschillende problemen werden opgelost. Het is echt zo’n oplossing die je pas ziet als je het door hebt, want ogenschijnlijk is alles bij Katwijk gewoon hetzelfde gebleven. Maar van boven zie je goed dat Katwijk ook een stukje groter is geworden. Waar nu strand ligt, lag 10 jaar geleden nog zee. Kijk eens naar de verschillende foto’s tussen toen en nu (bron:  Voorbij dijken)

http://maartenwelkers.nl/wp-content/uploads/2018/05/Katwijk-vroeger.jpgKatwijk vroegerhttp://maartenwelkers.nl/wp-content/uploads/2018/05/Katwijk-nu.jpgKatwijk nu

 

Wat nog meer?

Als we hierop door gaan, en dat doen we graag vanuit innovatief denken, dan zijn er vanuit combinatiedenken nog veel meer innovaties mogelijk. Zo zien wij een mooie combinatie tussen Tiny houses en WakaWaka lampen. Over dat laatste volgende week meer.

Is de creatieve techniek hier bewust toegepast?

Dat is het leuke. Dat weten wij niet. Wat we wel weten is dat er recent een schitterend boek is verschenen. Voorbij dijken, Hoe Nederland met het water werkt. Daarin lees je hoe Nederland zo innovatief geworden is. Wat je aandacht geeft groeit en onze strijd tegen het water leidt bewust en  spontaan tot nieuwe innovaties. Zo lukt het in Nederland steeds beter om het noodzakelijke op een slimme manier naar onze hand te zetten. De strijd tegen de zeespiegelstijging is zeker niet klaar, maar wij zijn vol vertrouwen dat met innovatief denken ook toekomstige waterproblemen kunnen worden opgelost. En wat we in Nederland ontwikkelen zien wij graag wereldwijd worden toegepast.

Wil je Meer weten? Bel of mail ons.

We praten graag met je door over hoe je de innovatieve kracht in jouw organisatie kan vergroten.